tiistai 29. tammikuuta 2013

Uusia tuulia - oululainen Kiiminki-Seura ry

Kiiminki-Seura ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kotiseutuyhdistys. Sen kotipaikkana on vuodesta 2013 alkaen kuntaliitoksen myötä Oulu ja toimialueena Oulun kaupungin suuralueet Kiiminki ja Jääli.

Kiiminki-Seura ry:n tavoitteena on mm. kotiseudun kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Kiiminki-Seura ry haluaa tähdentää rooliaan nimenomaan kiiminkiläisen kulttuurin, perinteen ja identiteetin vaalijana huolimatta muutoksista kuntakentässä. Kiiminki-Seura ry peräänkuuluttaa yhteistyötä kunnallishallinnon kanssa sekä muiden kotiseutuyhdistysten kesken myös jatkossa. Oulun alueella toimii tällä hetkellä useampi paikallinen kotiseutuyhdistys, joiden voimia yhdistämällä mahdollistetaan entistä monipuolisempi ja kattavampi, silti paikallisista erityispiirteistä ponnistava kotiseututyö. Tällä tavoin luodaan tarvittaessa yhteisvoimin myös uutta toimintakulttuuria ja identiteettiä uudelle yhteiselle kotiseudulle. Tässä työssä Kiiminki-Seura ry on luonnollisesti osaltaan mukana.

Kiiminki-Seura ry on v. 2010 tekemässään, kuntaliitosta koskevassa kannanotossa peräänkuuluttanut sitä, että lakkautetun Kiimingin kunnan historia saadaan kattavasti talteen. Myös Kiimingin kunnan vaakuna on oleellinen osa paikallista identiteettiä ja paikkakunnan omaleimaisuuden yksi ilmentäjä, ja sitä on esitetty kaikissa tapauksissa säilytettävän, vähintäänkin mm. kotiseutuyhdistyksen käytettävissä olevana kotiseutuvaakunana.

Kiiminki-Seura ry haluaa painottaa, että muutoksen tuulista huolimatta kiiminkiläisyys jatkaa eloaan vähintäänkin kotiseutuyhdistyksen kaltaisissa toimijoissa. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Kiiminki-Seura ry,
johtokunta

Tuoreessa muistissa

Tuoreessa muistissa
Kiiminki-Seura osallistui 1.12.2013 Kiimingin seurakunnan Joulupolkuun toteuttamalla tapahtuman Jäälintalon pihapiirissä Heikkisentiellä. Paikalle saapui kaikkiaan nelisenkymmentä henkeä muistelemaan talon entistä elämää ja tapahtumia. Jäälintalo on yli 100-vuotias talovanhus. Talo on sijainnut Oulusta Kuusamoon kulkeneen talvitien varrella ja toiminut näin myös matkalaisten levähdys- ja kestityspaikkana. Rakennuksen omistaja Matti Virta kertoi Jäälin tilan historiasta oman sukunsa osalta. Matti Virran isoisä osti talon tiluksineen 1930-luvulla. Isoisä Virta oli lestadiolaisen herätysliikkeen innokas puuhamies ja talon pirtissä ja kesäisin myös elosuojassa pidettiin seuroja. Virta myi rantatontteja kaupunkilaisille tuttavilleen. Rantaan nousikin komea huvilarivistö. Kesäisin kulki Virran talolle Oulusta oma linja-autovuoro, joka kyyditsi huvila-asukkaita. Mielenkiintoista tarinaa kuulimme myös Tenho Jaakolalta, jonka vanhemmat ostivat Jäälintalon Virralta, kun Virta oli kunnostanut entisen  tallirakennuksen itselleen kesäasunnoksi. Jaakolan perheen nuorin tytär on syntynyt talossa vuonna 1962. Isä-Jussi haki kätilö Aino Korhosen mopedikyydillä Kiimingistä avustamaan kotisynnytyksessä. Myöhemmin Virta osti Jäälintalon takaisin Jaakolalta. Nuotion äärellä kävi innostunut puheensorina, kun nuoruuden tutut tapasivat toisiaan pitkästä aikaa. Mirja Mikkonen oli valmistanut taikinan, josta kukin sai paistaa tikkupullaa tulen loimussa. Tarjolla oli myös lämmintä glögiä. Ikävää oli se, että taloon ja muihin pihan rakennuksiin oli murtauduttu, ja rikottu sekä sotkettu paikkoja. Kuva (C) R. Polvi